Drone Mapping

Drone Mapping & Digitaal Meten


 

Bedrijven in zowel de private als de publieke sector zien het voordeel van het vastleggen van luchtgegevens met behulp van drones. Drones helpen de kosten van landmeetkundige en mappingsdiensten te versnellen en de kosten te verlagen met de mogelijkheid om een hoog niveau van precisie en nauwkeurigheid te handhaven.

 

Van een enkel perceel tot duizenden hectaren, we kunnen beeldgegevens aan u leveren, uw ingenieur, of uw architect om hun diensten uit te breiden, de kosten te verlagen en de dienstverlening te versnellen.

 

Onze gegevens kunnen worden gebruikt om een breed scala aan producten te produceren, waaronder topografischekaarten, LiDar en orthomosaische foto’s voor gedetailleerde visuele mapping van gebieden. Met deze nauwkeurige 2D/3D-kaart kunt u vervolgens afstands- en gebiedsmetingen uitvoeren, het volume van voorraden in de gaten houden en wijzigingen in de loop van de tijd van een locatie vergelijken.

 

Op deze pagina vindt u:

✔ Voordelen van drone-gegevensverzameling
✔ Remote sensing & data capture
✔ Drone 3D Mapping & Digitale Terreinmodellen
✔ Drones, AI & Analytics
✔ Wie gebruiken Drone 3D Mapping?

 

 

 

Voordelen van drone-gegevensverzameling


 

Door traditionele methoden voor gegevensverzameling te combineren met drone datacollectie, kunnen mappers de volgende voordelen zien:

 

Verbeterde veiligheid

Wanneer gevaarlijk terrein moet worden gemeten en in kaart moet worden gebracht, kan het sturen van teams naar deze gebieden mogelijk leiden tot ongevallen en letsel. In plaats daarvan kunnen drones worden ingezet om moeilijk begaanbare gebieden, gevaarlijke locaties en gebieden waar onvoorziene variabelen een probleem kunnen zijn, te scannen, waardoor een veiligere omgeving voor uw team wordt gecreëerd.

 

Snelheid

Drones kunnen hectaren land scannen in een fractie van de tijd die nodig is om handmatig op de grond te onderzoeken, vooral in gebieden met uitdagend terrein.

 

Lagere kosten

Het kunnen sturen van een drone om gegevens vast te leggen is sneller en veiliger, wat automatisch de kosten verlaagt.

 

 

 

Remote sensing & data capture


 

DroneQuest kan met een drone naast een gedetailleerd ruimtelijk overzicht, ook topografische, agrarische en bouwkundige situaties nauwkeurig in kaart brengen.

 

Verschillende soorten meetapparatuur kunnen onder een drone worden gehangen, waarmee vanuit de lucht, metingen op de grond uitgevoerd worden.

 

Actieve en passieve afstandsmeting

Bij Remote Sensing (meten vanaf afstand) zijn er twee vormen van meting: actieve en passieve afstandsmetingen. Passieve meting gebeurt met sensoren die straling meten die door objecten worden uitgestraald, zoals de reflectie van zonlicht. Onder passieve sensoren vallen verschillende soorten radiometers en spectrometers.

 

Een voorbeeld van een passieve sensor is een warmtebeeldcamera die gebruik maakt van infraroodstraling. Hiermee kunnen warmtelekken worden opgespoord als industriële toepassing.

 

Een actieve afstandsmeting gebeurt met een laser. De meest bekende variant is LiDAR waarmee vegetatie nauwkeurig in kaart kan worden gebracht (vegetatiekartering) of boomhoogtes kunnen worden bepaald. Daarnaast wordt het ook ingezet om luchtvervuiling te meten of 3D pointclouds te genereren als basis voor een 3D ontwerp.

 

 

 

Drone 3D Mapping & Digitale Terreinmodellen


 

Waarom 2D doen als je de omgeving in 3D kunt zien? Met behulp van vergelijkbare technologie als onze 2D mapping diensten stellen 3D-modellen aannemers, landontwikkelaars en architecten in staat om hun project te visualiseren. Dit kan tijdens de ontwerpfase, tijdens de bouw of na voltooiing van het project.

 

3D-gegevens kunnen worden omgezet in 3D-modellen, pointclouds, digitale oppervlakte- en terreinmodellen, hoogtekaarten, fotorealistische reconstructies en meer. Deze luchtfoto’s met hoge resolutie bieden volume-, afstands-, oppervlakte- en hoogteberekeningen die worden gebruikt bij operatieplanning, voorraadinventarissen, topografie-weergave en het genereren van fotorealistische modellen.

 

Wij zullen u voorzien van een geavanceerd 3D-model van uw project of locatie. U kunt volledig communiceren met het model en het gebruiken om berekeningen uit te voeren, inclusief het meten van afstand, oppervlakte en volume. Deze tools zijn ideaal voor het verkrijgen van metingen van bouwplaatsen, het berekenen van velden en het begrijpen waar apparatuur zich bevindt.

 

 

 

 

Hoe werkt 3D reconstructie precies?


 

Laten we eerst in pointclouds duiken. Als je duizend (of miljoen) georuimtelijk verbonden punten neemt, vormen ze een driedimensionale massa die een pointcloud wordt genoemd. Puntenwolken bieden gegevens met een hoge resolutie zonder de vervorming die soms aanwezig is in 3D-mesh modellen en worden gebruikt in de high-end software.

 

Vanuit een pointcloud kunt u waarnemingen (en metingen) doen over de diepte, hoogte, geometrie en locatie van een object in de ruimte. Omdat elke pointcloud unieke fysieke kenmerken vastlegt, zien alle pointclouds er anders uit en zijn ze er in alle soorten en maten.

 

Voor werklocaties vormen pointclouds een ruwe, infrastructurele bron om luchtfoto’s overheen te leggen. Met een set gegevenspunten in het coördinatenreferentiesysteem van uw keuze kunt u de siteomstandigheden op cruciale momenten in de projecttijdlijn documenteren om bij te houden hoe ver u bent gekomen en hoeveel langer u nog hebt tot de voltooiing.

 

Pointclouds zijn de ruwe output, terwijl de uiteindelijke output – een interactief 3D-model met beelden uit de echte wereld – een combinatie is van een orthorectified mosaic image en een digitaal terreinmodel.

 

Wij gebruiken Drones, AI & Analytics samen


 

Het handmatig analyseren van duizenden afbeeldingen wordt te moeilijk en tijdrovend voor een klant. Daarom gebruiken we bij DroneQuest drones en AI samen om beeldanalyse te automatiseren en onderhoudsbehoeften van activa te voorspellen.

 

Het gebruik van geavanceerde analyses om voorspellend onderhoud mogelijk te maken biedt een nieuwe manier om de prestaties te verbeteren en tegelijkertijd de kosten voor activabeheer met maar liefst 10 tot 20 procent te verlagen.

 

Diepgaande asset-expertise brengen we samen met innovatieve data-analytics technieken. Dankzij deze combinatie verwerven we unieke inzichten. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor onder andere voorspellingen over de staat van jouw assets.

 

Op tijd, duurzaam en efficiënt onderhoud plegen in de toekomst? Krijg met voorspellende modellen (predictive maintenance) inzicht in jouw assets. Met deze methode kom je in drie stappen naar een oplossing voor jouw vraag. Maatwerk dus.

 

De voordelen

Het is eenvoudig: u kunt geen nauwkeurig 3D-model bouwen zonder een pointcloud. Drone-fotogrammetriesoftware maakt up-to-date 3D-sitekaarten een realiteit, terwijl tijd en geld wordt bespaard ten opzichte van traditionele methoden.

 

Met 3D-dronemodellen kunt u nauwkeurige metingen uitvoeren, zelfs op afstand, in een fractie van de tijd die nodig is voor traditionele onderzoeken. Drones leggen elke hoek, functie en veiligheidsrisico vast met een objectieve lens, waardoor menselijke vooroordelen worden geëlimineerd.

 

Krijg de mogelijkheid om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen, voltooid werk te vergelijken met ontwerpdocumenten, voorraden te meten vanuit een nieuw gezichtspunt en inzichten te delen met verantwoordelijken.

 

Eindproducten

✔ Krijg inzicht in gedetailleerde 2D/3D mappen voor al je behoeften
✔ Verlaag veiligheidsrisico’s, tijd en kosten
✔ Krijg inzicht in de huidige en toekomstige status en beschikbaarheid van jouw assets
✔ Ontvang geoptimaliseerde onderhoudsplannen en inspectieschema’s
✔ Deel relevante data met alle verantwoordelijke partijen
✔ Zie met monitoring storingen aankomen voordat ze gebeuren.

 

 

 

Wie gebruiken Drone 3D Mapping?

Landbouw


 

In de landbouw kunt u een goed beeld krijgen van hoe de gewassen ervoor staan, welke gezond zijn en welke niet dit kan met gebruik van een landbouwsensor.

 

Profiteer van de multispectrale gegevens om problemen te ontdekken voordat ze zich verder verspreiden. In plaats van gebruik maken van apparatuur die broeikasgassen uitstoot of handmatige inspectie, zijn drones een duurzamere manier om landbouwgebieden in kaart te brengen en te inspecteren. Door factoren als vegetatiegroei en bodemgezondheid te analyseren, kunnen boeren bepalen waar ze moeten ingrijpen en of ze meer of minder middelen moeten gebruiken.

 

Petrochemie, Bouw, Constructie & Infrastructuur


 

In de bouw en andere industriële situaties vertrouwen werknemers op een goed locatieontwerp en voorraadbeheer om efficiënte, veilige en geplande taken te garanderen. Hoewel dit werk traditioneel onderhevig is aan menselijke fouten, neemt drone-technologie het giswerk uit deze operaties en versnelt ze.

 

Voor in de bouw wordt een 3D mapping drone vooral gebruikt zodat ze makkelijk alle afmetingen en volumes tussen gebouwen, bomen etc. kunnen bekijken. Zodat er bepaalde maatregelen gedaan kunnen worden waar een bedrijf belang bij heeft. Daarnaast heeft uw bedrijf als voordeel dat u een totaaloverzicht heeft van de bouwplaats.

 

• Plaatsing en conditie van apparatuur
• Paden voor transport
• Bouw en planning van de site
• Materiaal inventaris
• Problemen documenteren en delen

 

 

 

Vastgoed


 

In onroerend goed is overtuigen van een potentiële koper binnen de eerste paar seconden een cruciaal onderdeel bij het verkopen van een woning. Een manier om dit te doen is om toekomstige klanten een indrukwekkende, up-to-date 3D-reconstructie van het pand en de omgeving te laten zien.

 

Moderne drone-technologie is een uitstekende tool dat agenten helpt sneller deals te sluiten. Drone mapping is een must-have voor elke innovatieve makelaardij.

 

 

Natuurbeheer en conservatie


 

Drones uitgerust met een spectrumcamera kunnen de gezondheid van vegetatie beoordelen. Afbeeldingen kunnen helpen om de eigenschappen van een plant te begrijpen, bossen in kaart te brengen en de kenmerken van de bodem te onthullen. Ze kunnen ook plantensoorten en hun groei volgen, evenals boomaantallen tellen.

 

 

Other Services

  • Petrochemie & Energie

    Zowel interne als uitwendige inspecties mogelijk. Een scope kan bestaan uit de inspectie van een gehele staalconstructie van de fakkel, inclusief ladders en bordessen en de gehele fakkelconstructie inclusief hitteschilden

  • Drone Inspectie

    Drone Quest: Drone Inspectie Specialist   Tegenwoordig worden drone-inspecties uitgevoerd in bijna elke branche die visuele inspecties vereist. Drone-inspecties kunnen de hoge kosten, veiligheidsrisico’s en tijd die gepaard gaan met