Drone Inspectie

Drone Quest: Drone Inspectie Specialist


 

Tegenwoordig worden drone-inspecties uitgevoerd in bijna elke branche die visuele inspecties vereist. Drone-inspecties kunnen de hoge kosten, veiligheidsrisico’s en tijd die gepaard gaan met conventionele inspectiemethoden drastisch verminderen.

 

Drones zorgen voor een revolutie in de manier waarop mensen visuele inspecties uitvoeren. Deze onbemande luchtvaartuigen kunnen op moeilijk bereikbare plaatsen vliegen en hoogwaardige beelden van het inspectiegebied terugsturen. Deze technologie wordt in bijna elke branche gebruikt, inclusief de bouw, landbouw, energiesector, petrochemie en industrie.

 

Door een drone te gebruiken om visuele gegevens over de toestand van een asset te verzamelen, helpen drone-inspecties inspecteurs om te voorkomen dat ze zichzelf in gevaarlijke situaties brengen.

 

Drone inspecties zijn ten opzichte van conventionele inspectiemethoden:

✔ Sneller
✔ Goedkoper
✔ Veiliger

 

 

 

Snel, veilig en efficiënt

Drone-inspecties bieden enorme voordelen op het gebied van efficiëntie en het proces. Vluchten van de drones worden uitgevoerd volgens een vliegplan, en dit vliegplan wordt opgeslagen in onze database en kan daarna eindeloos herhaald worden.

 

Voor inspectiewerkzaamheden die veelvuldig worden uitgevoerd, biedt dit enorme efficiëntievoordelen. Zo kunnen we meerdere inspecties met elkaar vergelijken door de data over elkaar heen te leggen en de verschillen te laten zien. Hierin zijn we inmiddels zeer bedreven door de vele projecten die we hebben uitgevoerd. De noodzaak voor het uitvoeren van een onderzoek en vervolgens het inspecteren en analyseren van het materiaal kan bijvoorbeeld worden geëlimineerd door geavanceerde methoden voor gegevensanalyse te gebruiken om de eerste inspectiewerkzaamheden uit te voeren. Hierbij werken wij samen met Cursor Asset Management dat met haar Artificial Intelligence schadebeelden herkennen.

 

Schaalbaarheid drone inspectie

Een asset wordt altijd geanalyseerd met hetzelfde vluchtplan. Tijdens een inspectie worden duizenden foto’s gemaakt en aan elkaar gerekend in een 3D-model.

 

De foto’s zijn geo-gerefereerd. Dit betekent dat de exacte locatie van de foto’s in het 3D-model bekend is. Door meerdere inspecties uit te voeren wordt er een historie van de asset opgebouwd en kunnen nieuwe schades eenvoudig worden geconstateerd. Op deze manier is het zelfs mogelijk om te voorspellen hoe schade zich ontwikkelt (predictive asset management). Dit biedt enorme voordelen bij hoogfrequente inspecties.

 

Drone Quest biedt de volgende inspectiediensten aan:

Visuele drone inspectie (non-entry)
Thermografische inspectie
Orthomosaic (3D Mapping)

 

 

 

Visuele inspectie (non-entry)


 

Drones bieden een unieke mogelijkheid om veilig en betrouwbaar besloten ruimtes te inspecteren. Het door mensen laten inspecteren van besloten ruimtes brengt risico’s met zich mee. In het algemeen kunnen de volgende primaire gevaren worden geschetst: klimmen, vallen, vastzitten en worden blootgesteld aan schadelijke gassen. Natuurlijk hebben specifieke branches hun eigen risicoprofielen.

 

De gevaren waar een inspecteur te maken mee kan krijgen worden volledig geëlimineerd door gebruik te maken van een drone. Het inspectie werk wordt volledig uitgevoerd door de ball-drone.
DroneQuest maakt voor dit specifieke toepassingsgebied gebruik van de ball-drone, zoals de Elios 2. Deze drone komt op plekken waar een inspecteur niet of onveilig kan komen.

 

Welke kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden door gebruik te maken van visuele drone inspectie?

Door gebruik te maken van een drone kunnen flinke kostenbesparingen gerealiseerd worden.

 

✔ Er hoeft geen duur materiaal zoals steigers en hoogwerkers ingehuurd te worden, deze kosten kunnen gemakkelijk oplopen tot enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.
✔ Een drone kan veel sneller de inspectie werkzaamheden uitvoeren. De downtime van een asset wordt hiermee geminimaliseerd.
✔ Kosten op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen flink gereduceerd worden. Een drone gebruiken is vele malen veiliger dan een persoon.

 

Visuele drone inspecties zijn veel frequenter uit te voeren.

Het inspecteren van een asset in een later stadium van zijn levensduur kan erg kostbaar zijn. Om de levensduur van een asset te verlengen, kunnen inspecties met een drone vaker worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen defecten in een veel eerder stadium worden opgespoord, waardoor de noodzaak voor vervangingen en reparaties in de loop van de tijd drastisch wordt verminderd.

 

Zekerheid met AI algoritme

Met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentie-algoritmen kan een grote hoeveelheid gegevens eenvoudig, snel en effectief worden geanalyseerd. Zo wordt er niet alleen een historische datareeks opgebouwd, maar detecteert het algoritme automatisch defecten zoals, corrosie, scheuren en gaten.

 

Toepassingen visuele drone inspectie (non entry)

In sommige gevallen is het bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot kritieke delen van een asset. De volgende assets zijn bijvoorbeeld ideaal voor visuele drone-inspecties:

 

• Riolering
• Wind turbines
• Opslagtanks
• Schoorstenen

 

 

 

Thermografische inspectie


 

Tijdens een thermografische inspectie wordt de drone uitgerust met een thermische camera. Het doel van de inspectie is het opsporen van warme en koude plekken, lekkages en andere afwijkingen die wijzen op een bovengemiddeld energieverlies.

 

De inspecties worden uitgevoerd door een twee mans crew bestaande uit een RPA-L dronepiloot en een gecertificeerde level-1 thermisch inspecteur. Alle gewenste onderdelen worden vastgelegd in volledig radiografische beelden met een 640 x 512 resolutie. Elke opname wordt tevens vast gelegd als RGB-beeld welke tijdens de rapportage de identificatie en herkenning makkelijker maakt.
Na afloop worden de bevindingen door een level 1 thermografisch inspecteur in een kwalitatieve rapportage vastgelegd en persoonlijk gepresenteerd aan de klant. Het resultaat wordt aangeboden in een goed gedocumenteerd rapport van gesignaleerde afwijkingen die aanleiding zijn tot nader onderzoek.

 

Toepassingen thermografische inspecties:

• Gevels & daken
• Zonnepanelen
• Pijpleidingen
• Landbouwgrond
• Industrieparken

 

 

Toepassingen Drone inspecties

1# Petrochemie & Industrie


 

Een scope kan bestaan uit de inspectie van een gehele staalconstructie van de fakkel, inclusief ladders en bordessen en de gehele fakkelconstructie inclusief hitteschilden en pijpwerk. Tijdens de visuele inspectie met UAV wordt gefocust op corrosie, coating, lasnaden, missende en losse onderdelen, boutverbindingen en mechanische schade.

 

Een UAV-inspectie kan een driedimensionaal beeld geven dat nauwkeuriger is dan tweedimensionale foto’s en video’s. Met deze inspectie kunt u schade en mogelijke veiligheidsrisico’s identificeren voordat ze escaleren.

 

Preventief onderhoud

De UAV-inspecties worden allen uitgevoerd ten behoeve van preventief onderhoud en de resultaten zijn tot dusverre naar volle tevredenheid van de klant. Met behulp van kwalitatieve UAV’s, gevoelige sensoren en een ervaren flightcrew is Dronequest in staat om zeer gedetailleerde data voor haar klanten in te winnen.

 

Efficiënt, zonder downtime

De inspecties nemen per flare, tip en de hele constructie, een dag in beslag en worden uitgevoerd op live installaties waardoor er geen downtime in de productie is. Met de resultaten van deze gerichte en kosten efficiënte inspectie is onze klant zeer goed in staat om tegen lage kosten en beperkte risico’s goed te bepalen of verdere inspecties en/of onderhoud nodig zijn of dat een shutdown kan worden uitgesteld.

 

Goedkoper dan traditionele methodes

Ten behoeve van het inspecteren van een productielijn wil de Asset eigenaar graag de actuele staat inzichtelijk hebben. Traditionele methodes zijn erg kostbaar en erg tijdrovend en daarom worden de mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van inspecties middels drones steeds vaker ingezet omdat het sneller, veiliger en efficiënter is.

 

Bij het uitvoeren van de vluchten wordt er rekening gehouden met de aanwezige ATEX-zones. Dronequest draagt zorg voor het feit dat er nooit boven/binnen deze zones gevlogen wordt door het toevoegen van een ‘Virtueel Geofence’. Door het gebruik van geavanceerde flight planning software worden bovenstaande ATEX-zones als No Fly Zones beschouwd en zal de drone deze gebieden nooit invliegen.

 

Eindproducten

• 3D scan van een productielijn (aangeleverd als 3D mesh, digital twin)
• Losse foto’s met een resolutie van circa 3mm per pixel
• Infrarood foto’s
• 3D puntenwolk welke kan worden uitgewerkt tot een CAD-model
• Digital twin met geannoteerde schadebeelden mbv Artificial Intelligence

 

 

 

2# Bruginspecties (kunstwerken)


 

Het inspecteren van bruggen is een unieke uitdaging: om de brug volledig te kunnen inspecteren, is het noodzakelijk om onder de brug te kunnen kijken. Dit brengt grote logistieke uitdagingen en hoge kosten met zich mee.

 

Traditionele inspectie van een brug is daarom een lastige opgave. Inspecteurs hebben moeilijk toegang tot bepaalde onderdelen van de brug. Een drone kan eenvoudig en snel moeilijk toeganglijke onderdelen van een brug betreden en zo de benodigde visuele data vergaren die anders haast onmogelijk is om te verzamelen.

 

Voordelen van een drone-inspectie

 

✔ De hoeveelheid inspectie personeel kan flink gereduceerd worden
✔ Inspectie proces kan veel sneller uitgevoerd worden waarmee het kunstwerk sneller in gebruik kan worden.
✔ Inhuren van boten, pontons, verkeersregelaars en laagwerkers is niet meer nodig
✔ Minder maatschappelijke overlast zoals files en hinder voor het vaarverkeer
✔ Sneller en goedkoper dan fysieke inspectie

 

In combinatie met Cursor Asset Management kan een digitaal model gemaakt worden van het kunstwerk. Cursor heeft unieke algoritmes geschreven dat op basis van fotogrammetrie schades herkent en in het 3D-model laat zien waar de schades zich bevinden. Ons algoritme is in staat om scheuren vanaf 1 cm en haarscheuren vanaf 0,1 mm te herkennen. Daarnaast wordt betonrot en roest herkend.

 

 

 

3# Windturbines


 

Het gebruik van drones om windparken te inspecteren maakt het mogelijk snel en adequaat defecten van windturbines en rotorbladen op te sporen. Bij het inspecteren van windturbines kan de drone worden uitgerust met een digitale camera, een thermografische camera of een combinatie, afhankelijk van de omvang van de inspectietaak.

 

Ook kan een non acces drone gebruikt wordt voor de inspectie van de binnenkant van een windmolen. Dit wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld een Elios 2 drone.

 

Voordelen drone inspectie van windturbines

 

✔ Vele malen sneller dan manuele inspectie
✔ Reduceert het risico van rope access
✔ Goedkoper dan conventionele inspectiemethoden
✔ Efficiënter doordat wij met hoge resolutie camera’s werken waardoor er op een hoog detailniveau kan worden ingezoomd.

 

 

4# Zonneparken & commerciële zon-installaties


 

Inspecties van zonnepanelen worden nog veelal handmatig uitgevoerd. Met behulp van draagbare thermische camera’s voert de inspecteur de inspecties uit. Dit is een tijdrovend proces: elk zonnepaneel moet handmatig gescand worden.

 

Door drone inspecties in te zetten voor het beheren van zonneparken verhoog je de operationele efficiëntie van zonnepanelen en kan in zeer korte tijd grote zonneparken gescand worden.
Met behulp van drone-thermografie wordt een accuraat beeld gepresenteerd van de huidige status van de panelen. Beschadigde panelen kunnen vervolgens eenvoudig worden geïdentificeerd en indien nodig vervangen worden.

 

Voordelen drone inspectie van zonnepanelen

 

✔ Sneller en goedkoper dan conventionele inspectiemethoden
✔ Grote installaties kunnen snel geanalyseerd worden
✔ Inspectie wordt altijd op dezelfde wijze uitgevoerd

 

 

 

5# Vastgoed


 

Het gebruik van drones in de vastgoedsector is een groeiende trend. Drones kunnen een waardevol hulpmiddel zijn bij constructie en inspectie.

 

Bouwbedrijven kunnen drones gebruiken om potentiële locaties te scouten, informatie te verzamelen over de bouwlocatie en te zien hoe het werk ter plaatse vordert. Woningcorporaties & VVE’s kunnen een beeld krijgen van de huidige staat van het pand en daar hun toekomstig onderhoud op plannen. Het gebruik van drone-inspecties is populairder geworden omdat ze kosteneffectief, minder ingrijpend zijn dan andere methoden, tijdbesparend en nauwkeuriger zijn.

 

Voordelen vastgoed inspecties:

✔ In plaats van inspecties te voet of op de grond uit te voeren, gebruikt u drones om het pand van bovenaf te scannen
✔ Vind constructiefouten in een vroeg stadium
✔ Maak een luchtfoto van het pand
✔ Maak 3D-modellen met behulp van dronebeelden
✔ Vele malen sneller en goedkoper dan traditionele inspecties
✔ Mbv algoritmes bepalen hoeveel glas & kozijnen erin het gebouw zitten
✔ Welke degradatie-fase bevinden de kozijnen zich

 

 

 

6# Agrarische sector


 

Steeds meer agrarisch bedrijven kiezen ervoor om drone-inspecties van hun velden en akkers te laten uitvoeren. Deze inspecties kunnen regelmatig worden uitgevoerd, waardoor problemen met gewassen snel geïdentificeerd kunnen worden voordat ze te groot worden. Met drone inspectie kan een accuraat beeld gegeven worden van het veld.

 

Voordelen agrarische inspecties:

 

✔ In een vroeg stadium ziektes kunnen opsporen
✔ Enorme kostenreductie (drone is sneller en goedkoper dan duur landbouwmaterieel)
✔ Continue verbeteren van de opbrengst door monitoring

 

 

Cursor Asset Management: Online-inspectie portaal


 

De Cursor Asset Management software analyseert de beelden van de drone en plaatst deze in een 3D-model. Deze 3D-modellen met hoge resolutie geven uw bestaande bedrijfsmiddelen weer, zodat u ze veilig, snel en voordelig aan uw bureau kunt inspecteren. Bovendien deel je ze eenvoudig met klanten en collega’s via ons cloudplatform.

 

Onze geavanceerde AI-algoritmen detecteren automatisch defecten, zoals corrosie, spleten en gaten, wat een eenvoudige beoordeling van de staat van het object mogelijk maakt.

 

1. Bekijk het 3D-model overal

 

De portal is overal te bekijken, thuis en op kantoor. Zoom in om kleine defecten te bekijken of bekijk moeilijk bereikbare gebieden die bij u bekend zijn vanwege de kwetsbare plekken.

 

2. Werk eenvoudig samen

 

Voeg notities toe op een specifieke locatie in het 3D-model om belangrijke informatie of werkopgaven toe te voegen. Iedereen die toegang heeft tot de inspecties kan de notities bekijken en beantwoorden of opvolgen. Hiermee kan men eenvoudig problemen bespreken met teamleden of aannemers.

 

3. Alle assets in 1 overzicht

 

Laat de inspecties van vandaag naast de inspectie van vorig jaar zien en zie hoe het object is geëvolueerd. Ons platform brengt de assets in kaart en somt al zijn historische inspecties op. Alle assets 3D-modellen, foto’s, vluchtplannen en inspectierapporten op één plek.

 

Dit zijn een aantal drone modellen die we gebruiken:

De Elios 2 Drone

De Elios 2 drone is een krachtige, multifunctionele drone die zorgt voor visuele inspectie van constructies. Het maakt gebruik van high-definition camera’s met infraroodtechnologie om defecten of schade aan een gebouw of constructie te detecteren. De drone kan door krappe ruimtes vliegen en heeft de mogelijkheid om 3D-modellen van elke architectuur of bouwplaats te produceren voor snelle rapporten.

 

De Elios 2 is de evolutie van hun originele model, de Elios. Deze verbetering omvat veiligheidsvoorzieningen zoals een exoskelet om schade bij een crash te voorkomen. Het heeft ook verbeterde vliegmogelijkheden.

 

 

DJI M600 Drone

DJI M600 Drone is DJI’s eerste geheel nieuwe drone ontworpen voor professioneel werk. De DJI M600 kan tot 600 meter hoog vliegen, wat drie keer hoger is dan de DJI Mavic 2 Pro/Zoom. Deze lancering omvat functies zoals een slimmere gimbal, een vernieuwde camera en een verbeterde beeldsensor.

 

 

DJI M300

De Matrice 300 RTK wordt gezien als de nieuwe standaard voor industriële UAV-oplossingen. Het toestel heeft een maximale vliegtijd van 55 minuten en heeft aan 6 zijden detectie sensoren. Daarnaast kan de DJI Matrice 300 met maarliefst 3 payloads tegelijk vliegen. De M300 beschikt ook over een Wide FPV camera, voor een duidelijk overzicht van de voorkant. Dit in combinatie met de nieuwe piloot cockpit zorgt voor een helder overzicht van de omgeving.

 

Other Services

  • Kunstwerk Inspecties

    Dronequest kan ook snel, veilig en betrouwbaar kunstwerken inspecteren en maakt daarbij gebruik van een eigen ontwikkeld algoritme dat oa in staat is om scheuren vanaf 1 cm te herkennen

  • Vastgoed Inspectie

    Hierbij gaat het om klanten die op zoek zijn naar verbeteringen in de energie-efficiency en duurzaamheid van haar onroerend goed portefeuille. Aanleiding om Dronequest te vragen om een volledig, efficiënt