BAT Niemeyer schoorsteen (dak)

Doel van de inspectie:

Het primaire doel is om een indruk te kunnen geven voor de mogelijkheden die er zijn om de schoorsteen inwendig te kunnen inspecteren met een drone vanaf het dak en de geboden rapportage mogelijkheden van DRONEQUEST. Het secundaire doel is om een algemeen/globaal beeld te kunnen geven van de status van de schoorsteen.

Gebruikte apparatuur:
Flyability Elios drone

Bevindingen:
Willekeurig gefilmd gedeelte van de schoorsteen vertoont geen afwijkingen.
Willekeurige selectie van lasnaden zijn in goede conditie.
Willekeurig geselecteerd verbindingspunt van een stabiliteits-kabel vertoont geen afwijkingen